Porady

Ogród powinien spełniać Państwa wymagania funkcjonalne i estetyczne, ale jednocześnie musi harmonijnie wpisywać się w otoczenie nie psując jego charakteru i ewentualnych walorów krajobrazowych.

Lokalizacja działki
Ukształtowanie terenu
Otoczenie działki, rodzaj zabudowy
Powierzchnia działki​
Preferowana izolacja​
Rodzaj gleby (pH)
Funkcjonalność ogrodu​
Użytkownicy ogrodu​
Czy ktoś z rodziny cierpi na alergie związane z roślinami?​
Preferencje roślinne​
Wskazane elementy małej architektury​
Preferowane grupy roślinne​
Preferowane style ogrodów​
Ile godzin w tygodniu przeznaczą Państwo na pielęgnację ogrodu?​
Zakres prac projektowych i wykonawczych​

Dokumentacja do projektu

Podkład geodezyjny działki z naniesionym budynkiem w skali

Rysunek elewacji budynku z wymiarowaniem usytuowania okien i drzwi. Narożnikowe  zdjęcia budynku i frontowe zdjęcia poszczególnych elewacji. Jeżeli nie posiadają Państwo powyższej dokumentacji to nie problem. Sami  ją sporządzimy.

Jak pobrać próbkę gleby do określenia pH?

W ogrodzie trzeba wykopać w różnych miejscach ok. 10 dołków i z każdego pobrać próbkę ziemi. Próbki zsypać razem, wymieszać i z tego wziąć szczyptę do oznaczenia pH
Nie należy brać do badania gleby świeżo nawożonej, zanieczyszczonej (na przykład wapnem) ani z miejsc, w których był kompost lub składowano materiały budowlane.
Jeżeli ogród jest bardzo duży istnieje prawdopodobieństwo, że w różnych jego częściach pH jest nieco inne (podobnie jak wilgotność). Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, trzeba zaznaczyć takie obszary na mapie.

Jak zmierzyć pH gleby?

Chemicznym kwasomierzem polowym (kwasomierz glebowy + płyn Helliga, dostępne w sklepach ogrodniczych).
Szczyptę gleby włożyć do zagłębienia w płytce lub do probówki (zależnie od rodzaju kwasomierza) i wymieszać z dołączonymi odczynnikami chemicznymi. Po chwili porównać barwę roztworu ze skalą i odczytać pH (według instrukcji).

Kwasomierzem elektronicznym (urządzenie także powszechnie dostępne)
Umieścić metalowy bolec kwasomierza pionowo w ziemi i odczytać pH na skali  ( łatwiejsza, ale mniej dokładna metoda, dla roślin ozdobnych jest wystarczająca). Raczej jednak polecam kwasomierz z płynem Helliga.

Przebieg badania przepuszczalności gruntu

Znając czas wsiąkania wody w glebę, możemy ocenić przepuszczalność gruntu wg tabeli:

Czas wsiąkania 12,5 l wody [min]
Czas wsiąkania 10 mm wody [min]
Grunt
A
2
do 0,2 (12 sek.)
żwiry, pospółki, rumosz, spękane skały
B
2 do 18
0,2 do 1,5
piasek gruby i średni
C
18 do 180
od 1,5 do 13
piasek drobny, less
D
180 do 780
od 13 do 60
piasek gliniasty i pylasty
E
powyżej 780
powyżej 60
gliny piaszczyste, gliny, iły