Rozmiar: 54607 bajtów

Przepuszczalne nawierzchnie brukowe

Nawierzchnie i ciągi komunikacyjne są integralną częścią ogrodu. Kształtują jego charakter i piękno w równym stopniu co szata roślinna i mała architektura. Spełniają rolę funkcjonalną i estetyczną. Elementami nawierzchni mogą być płyty kamienne, kostki, kamień łamany, bruk polny i otoczaki z takiego materiału skalnego jak: granit, sjenit, bazalt, porfir, melafir, wapień czy andezyt. Dobrze zaprojektowane i wykonane podjazdy, chodniki, tarasy lub ścieżki będą Państwu służyć przez wiele lat. Preferujemy tradycyjne technologie układania bruku, dostosowane do współczesnych wymagań i zastosowań. Wytrzymałe i trwałe nawierzchnie kamienne i brukowe. Całkowicie przepuszczalne, na podbudowie z kruszywa mineralnego, układane i klinowane na grysach skalnych. W pełni przyjazne dla środowiska naturalnego, zatrzymujące 100% wody opadowej  dostępnej dla zieleni na Państwa posesjach. Z upływem czasu nawierzchnie nabierają szlachetności tworząc wraz z roślinnością niepowtarzalny klimat ogrodów i posesji. Korzyści płynące z przepuszczalnych nawierzchni brukowych:

  • oszczędności związane z podlewaniem ogrodu
  • wzbogacanie zasobów wód gruntowych
  • pełne wykorzystanie wód opadowych dla otoczenia
  • wytrzymałość i trwałość
  • łatwość napraw
  • pełne powtórne wykorzystanie materiału przy demontażu
  • duże walory estetyczne