Rozmiar: 54607 bajtów

Porady dla inwestorów

Ogród powinien spełniać Państwa wymagania funkcjonalne i estetyczne, ale jednocześnie musi harmonijnie wpisywać się w otoczenie nie psując jego charakteru i ewentualnych walorów krajobrazowych. 

Kryteria pomocne w określeniu charakteru i funkcji ogrodu.

1.

Lokalizacja działki
- miasto
- tereny podmiejskie
- wieś

 

2.

Ukształtowanie terenu:
- płaski
- zróżnicowany

 

3.     

Otoczenie działki, rodzaj zabudowy:
- teren zabudowany (osiedle, bliźniak, szeregowiec,
wolnostojący)
- pola, łąki
- las

 

4.

Powierzchnia działki

 

5.

Preferowana izolacja
- od sąsiadów
- od ulicy
- inne

 

6.

Rodzaj gleby (pH)
- gliniasta
- piaszczysta
- mieszana, po budowie
- wilgotna, sucha

 

7.

Funkcjonalność ogrodu
- wypoczynkowy
- rekreacyjny
- ozdobny
- mieszany

 

8.

Użytkownicy ogrodu
- dorośli
- dzieci
- zwierzęta

 

9.

Czy ktoś z rodziny cierpi na alergie związane z roślinami?

 

10.

Preferencje roślinne
- ulubione
- nielubiane
- iglaki
- liściaste
- kwiaty

 

11.

Wskazane elementy małej architektury
- oczko wodne
- skalnik
- basen
- altana
- taras
- drewutnia
- plac zabaw
- kojec

 

12.

Preferowane grupy roślinne
- warzywnik
- owocowe
- zioła
- wrzosowisko
- trawy ozdobne
- rosarium
- inne

 

13.

Preferowane style ogrodów
- nowoczesny
- rustykalny
- naturalistyczny
- regularny
- wschodni
- inny

 

14.

Ile godzin w tygodniu przeznaczą Państwo na pielęgnację ogrodu?

15.

Zakres prac projektowych i wykonawczych
- ogród
- zagospodarowanie wód deszczowych
- szczegóły nawierzchni
- drenaż

 

Dokumentacja do projektu.

Podkład geodezyjny działki z naniesionym budynkiem w skali
- wymiarowanie działki
- wymiarowanie zewnętrzne budynku
- wymiarowanie odległości budynku od granic działki
Rysunek elewacji budynku z wymiarowaniem usytuowania okien i drzwi.
Narożnikowe  zdjęcia budynku i frontowe zdjęcia poszczególnych elewacji.
Jeżeli nie posiadają Państwo powyższej dokumentacji to nie problem. Sami  ją sporządzimy.

Jak pobrać próbkę gleby do określenia pH ?

W ogrodzie trzeba wykopać w różnych miejscach ok. 10 dołków i z każdego pobrać próbkę ziemi. Próbki zsypać razem, wymieszać i z tego wziąć szczyptę do oznaczenia pH
Nie należy brać do badania gleby świeżo nawożonej, zanieczyszczonej (na przykład wapnem) ani z miejsc, w których był kompost lub składowano materiały budowlane.
Jeżeli ogród jest bardzo duży istnieje prawdopodobieństwo, że w różnych jego częściach pH jest nieco inne (podobnie jak wilgotność). Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, trzeba zaznaczyć takie obszary na mapie.

Jak zmierzyć pH gleby ?

Chemicznym kwasomierzem polowym (kwasomierz glebowy + płyn Helliga, dostępne w sklepach ogrodniczych).
Szczyptę gleby włożyć do zagłębienia w płytce lub do probówki (zależnie od rodzaju kwasomierza) i wymieszać z dołączonymi odczynnikami chemicznymi. Po chwili porównać barwę roztworu ze skalą i odczytać pH (według instrukcji).

Kwasomierzem elektronicznym (urządzenie także powszechnie dostępne)
Umieścić metalowy bolec kwasomierza pionowo w ziemi i odczytać pH na skali  ( łatwiejsza, ale mniej dokładna metoda, dla roślin ozdobnych jest wystarczająca). Raczej jednak polecam kwasomierz z płynem Helliga.

Przebieg badania przepuszczalności gruntu.

  1.  W określonym miejscu wykonujemy wykop o głębokości 60-90 cm.
  2. Na dnie wykopu robimy kolejny dołek o wymiarach 30x30 cm i głębokości 15 cm.
  3. Ściany i dno dołka należy nawilżyć: wlewamy do niego przynajmniej 10 I wody, zaś dla pełnej poprawności  testu należałoby odczekać, aż woda przestanie wsiąkać w glebę.
  4. W ścianie dołka zaznaczamy (np. wbijając patyczek) odległość 12,9 cm od dna.
  5. Do dołka wlewamy 12,5 l wody. Wysokość słupa wody wyniesie 13,9 cm.
  6. Mierzymy stoperem czas wsiąkania wody. Ponieważ może on być dość długi, pierwszego pomiaru dokonujemy, gdy woda opadnie o 10 mm (czyli kiedy osiągnie zaznaczony wcześniej poziom 12,9 cm).

Znając czas wsiąkania wody w glebę, możemy ocenić przepuszczalność gruntu wg tabeli:

 

czas wsiąkania 12,5 l wody [min]

czas wsiąkania 10 mm wody [min]

grunt

A

2

do 0,2 (12 sek.)

żwiry, pospółki, rumosz, spękane skały

B

2 do 18

0,2 do 1,5

piasek gruby i średni

C

18 do 180

od 1,5 do 13

piasek drobny, less

D

180 do 780

od 13 do 60

piasek gliniasty i pylasty

E

powyżej 780

powyżej 60

gliny piaszczyste, gliny, iły