Rozmiar: 54607 bajtów

Cennik

 

CENNIK USŁUG

Prace projektowe    od  do
  do 500 m2 3.00 zł/m² >1000 zł
  501 - 1000 m2 2.50 zł/m² >1500 zł
  1001 - 1500 m2 2.00 zł/m² >2500 zł
  1501 - 2000 m2 2.00 zł/m² >3000 zł
  wizualizacje 3 D 0.50 zł/m² > 300 zł
  teren o zróżnicowanym ukształtowaniu   + 25%
  * powierzchnia działki brutto z budynkami    
  szczegółowy projekt nawierzchni 5.00 zł/m²  
       
Brukarstwo  *(ceny kompleksowych usług z materiałami)    
  obrzeża    
  opornik betonowy 100 x 20 x 6 cm szary   40 zł/mb
  opornik betonowy 100 x 25 x 10 cm szary   42 zł/mb
  opornik betonowy 100 x 30 x 8 cm szary   45 zł/mb
  kostka granit szaroruda 8 x 11 cm   45 zł/mb
  kostka granit szara 8 x 11 cm   47 zł/mb
  kostka granit żółta 8 x 10 cm   53 zł/mb
  kostka granit kolor 8 x 10 cm   63 zł/mb
  kostka granit szaroruda 15 x 17 cm   68 zł/mb
  kostka granit szara 15 x 17 cm   72 zł/mb
  kostka granit szaroruda 15 x 17 x 8 cm   55 zł/mb
  kostka granit szara 15 x 17 x 8 cm   58 zł/mb
  opornik granit szary 30 x 10 x 10 cm (poziom)   60 zł/mb
  opornik granit szary 30 x 10 x 10 cm (pion)   165 zł/mb
  nawierzchnie pod ruch pieszy    
  kostka granit szaroruda 4 x 6 cm   220 zł/m²
  kostka granit szara 4 x 6 cm   230 zł/m²
  kostka granit żółta 4 x 6 cm   245 zł/m²
  kostka granit kolor 4 x 6 cm   285 zł/m²
  kostka granit szara, szaroruda 7 x 9 cm   230 zł/m²
  odpad granit selekcjonowany szary, szarorudy   200 zł/m²
  płyty surowo łupane granit żółty, andezyt gr.> 4cm   265 zł/m²
  nawierzchnie pod ruch samochodowy do 3,5 t    
  kostka ganit szara, szaroruda 7 x 9 cm   245 zł/m²
  kostka granit szara, szaroruda 8 x 11 cm   255 zł/m²
  kostka granit żółta 8 x 10 cm   300 zł/m²
  kostka granit kolor 8 x 10 cm   395 zł/m²
  odpad granit selekcjonowany szary, szarorudy   220 zł/m²
  płyty surowo łupane granit żółty gr.> 4cm   285 zł/m²
  kamień - bruk polny   250 zł/m2
Murki  *(ceny kompleksowych usług z materiałami)    
  gnejs łamany   525 zł/m²
  gnejs cięty   535 zł/m²
  granit żółty belki   520 zł/m²
  granit szary, szarorudy odpad selekcjonowany   460 zł/m²
  kostka granit szara, szaroruda 8 x 11 cm   530 zł/m²
  łupek szarogałzowy   535 zł/m2
Zakładanie ogrodów      
  roboty ziemne    
  makroniwelacja terenu mechanicznie koparkoładowarką   2 zł/m²
  makroniwelacja terenu mechanicznie miniładowarką   6 zł/m²
  makroniwelacja ręcznie   9 zł/m²
  wykop ręczny objętościowy     300 zł/m3
  zasypanie wykopu objętościowego   40 zł/m3
  wykop ręczny liniowy (1 mb x 0,5m gł. ) 45 zł/mb 55 zł/mb
  ręczne zasypanie wykopu liniowego (1mb x 0,5 gł. m )   25 zł/mb
  wywóz ziemi z załadunkiem 65 zł/m3 80 zł/m3
  rozwiezienie podłoża z mikroniwelacją    
  mechanicznie koparkoładowarką   15 zł/m³
  mechanicznie miniładowarką   60 zł/m³
  ręcznie   90 zł/m³
  mieszanka torfowa ( z transportem )   80 zł/m3
  ziemia polna ( z transportem)   65 zł/m3
  zagospodarowanie w wód deszczowych    
  skrzynka rewizyjna podrynnowa z montażem   130 zł/szt
  skrzynki rozsączające z montażem   1800 zł/m3
  ułożenie rur   15 zł/mb
  trawnik    
  zakładanie trawnika z rolki 20 zł/m2 30 zł/m2
  trawnik z siewu 10 zł/m2 20 zł/m2
  rośliny    
  sadzenie bylin   5 zł/szt
  sadzenie krzewów 10 zł/szt 25 zł/szt
  sadzenie drzew 20 zł/szt 50 zł/szt
  ściółkowanie roślin korą   18 zł/m2
  ściółkowanie roślin agrowłókniną   3 zł/m2
  ściółkowanie roślin żwirem   60 zł/m2
Pielęgnacja ogrodów      
  cięcie krzewów 10 zł/szt 20 zł/szt
  cięcie drzew 30 zł/szt 120 zł/szt
  cięcie drzew owocowych 40 zł/szt 100 zł/szt
  cięcie żywopłotu (1 m wys.)   1,50 zł/m2
                           ( 1 - 1,5 m wys.)   2,00 zł/m2
                           ( pow. 1,5 m wys.)   2,50 zł/m2